Geen producten (0)

Informatie over & advisering bij de aanschaf van een metaaldetector.

 

Ik ben een starter > Welke metaaldetector moet ik aanschaffen?

Iemand die voor het eerst een hobby Metaaldetector koopt doet er verstandig aan te beginnen met een professionele starters detector. Het zoeken met een Metaaldetector is een leerproces. De vele opties waarover dure Metaaldetectoren voor de professional  beschikken zijn voor U echt overbodig. U zult veel meer hebben aan een goede hobby metaaldetector die beschikt over alle basisprincipes. Ook is het niet aan te bevelen om te starten met een goedkope  “Chinese speelgoed” Detector, want dit gaat ten koste van de hobby, gezien u vrijwel niets zult vinden en de Detector al snel op de  zolder verdwijnt. Detectordirect  levert dan ook uitsluitend kwaliteit Metaaldetectors.  Wij adviseren U te beginnen met 1 van de volgende professionele starters Detectors: 

Mocht u na enige tijd uw starters Detector willen inruilen voor een professionelere Metaaldetector voor  gevorderden  dan is dit bij ons altijd mogelijk tegen een goede inruilwaarde.

 

Hoe diep zoekt een metaaldetector?

Wij krijgen vaak de vraag van onze klanten, hoe diep een Metaaldetector kan zoeken. Hier is echter geen eenduidig antwoordt op te geven. Voor alle Metaaldetectors geldt namelijk dat de maximale detectie diepte afhankelijk is van de voorwerpgrootte van het object, het bodemtype, de bodemomstandigheden en uw instellingen op de detector. Hoe groter het voorwerp is, hoe dieper de Detector in staat is het voorwerp te kunnen detecteren. Voor hobby Metaaldetectors in een prijsklasse van 100 tot 400 euro kunt u ervan uitgaan dat uw Detector een enkele munt tot 25 - 30 centimeter diepte kan detecteren en een groot voorwerp tot maximaal 1 meter. Hobby Metaaldetectors in een prijsklasse boven de  500 euro  kunnen in het algemeen een enkele munt tot ongeveer 35 - 70 centimeter diepte detecteren en een groot voorwerp tot maximaal 1.5 – 2 meter.  Er bestaan geen Metaaldetectoren die een voorwerp ter grootte van een munt dieper dan ongeveer 70 cm kan detecteren. Ook een Detector die meer dan 5000 euro kost kan dit niet. Deze professionele Metaaldetectoren zijn echter wel in staat grote voorwerpen zeer diep te detecteren, soms tot wel 12 of zelfs 40 meter diep! *Voor de meeste metaaldetectors bestaat er de optie om extra zoekspoelen aan te schaffen voor uw Detector waarmee u dieper kunt zoeken dan met uw standaard zoekspoel. Vaak kunt u hierdoor 25% extra diepgang bereiken. 

 

Een digitale Metaaldetector of een Analoge Metaaldetector?

Analoge Metaaldetectors kunt u bedienen met draaiknoppen; U hoort een audiotoon (geluid) op het moment dat u een voorwerp  detecteerd. Digitale Metaaldetectors zijn voorzien van een computerdisplay. Deze metaaldetectors geven u naast de audiotoon (geluid) ook informatie over het gedetecteerde voorwerp. U kunt op uw Detector display de waarschijnlijke metaalsoort aflezen (bijvoorbeeld goud of ijzer) en de voorwerpdiepte (bijvoorbeeld 15 cm). Ook kunt u aflezen of de batterijen nog voldoende geladen zijn etc. Vroeger waren alle Detectos analoog.  Tegenwoordig zijn er ook vele digitale Metaaldetectoren verkrijgbaar.

 

Wat is de wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectors?

Elk land heeft eigen regels omtrent het gebruik van Metaaldetectors. In de meeste landen zijn Metaaldetectoren toegestaan, maar gelden er wel enkele regels. Zo is het vrijwel nergens toegestaan archeologische monumenten te betreden. In bepaalde landen zijn Metaaldetectors verboden in te voeren, te bezitten en te gebruiken tenzij de regering u hier  nadrukkelijk toestemming voor geeft. Het betreft de landen: Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Marokko en Tunesië.

Ook zijn er landen waar het bezit van een Metaaldetector toegestaan is, maar het gebruiken ervan niet.  (Het opgraven van objecten is dan vaak verboden).  Koopt u een Detector voor export of wilt u uw Metaaldetector meenemen op vakantie naar het buitenland, informeer  dan eerst in het betreffende land wat de regels ten aanzien van Metaaldetector gebruik zijn. Voor het Metaaldetector regelement in Nederland, België en andere landen, verwijzen wij u naar onze speciale pagina hierover: http://www.detectordirect.nl/wetgeving.html

 

Discriminatie

Vrijwel alle Metaaldetectors zijn in staat kleine metalen afvalobjecten zoals spijkers en bierdoppen te discrimineren.  Dit betekend dat u de mogelijkheid heeft om uw Metaaldetector zo in te stellen dat deze niet reageert op dergelijke ijzer-afvalobjecten. Vaak krijgen wij de vraag of het ook mogelijk is om de Detector zo in te stellen dat deze alleen op goud reageert en alle andere metaalsoorten discrimineert. Dit is helaas niet mogelijk, zo ver is de techniek nog niet. Wel beschikken de meeste  metaaldetectors over een voorwerpidentificatie waardoor u zelf kunt beslissen welke metaalsoorten / voorwerpsoorten u opgraaft.  ( Voor meer informatie zie > voorwerpidentificatie)

 

Voorwerpidentificatie

Met de voorwerpidentificatie functie kunt u leren herkennen van welk metaalsoort het verborgen voorwerp naar alle waarschijnlijkheid is. Dit kan op verschillende manieren. De meeste metaaldetectors beschikken over toonidentificatie. Dit betekend dat de metaalsoorten elk een ander toonhoogte geluid geven. (Bijvoorbeeld goud een hoge toon, ijzer een hele lage toon).  Op deze manier kunt u leren bepalen van welke metaalsoort het voorwerp waarschijnlijk is. Ook kunt u soms leren horen of het een klein of een groot voorwerp betreft, of een diep of ondiep gelegen voorwerp. Bij digitale metaaldetectors kunt u daarnaast vaak simpelweg op uw display aflezen van welke metaalsoort het voorwerp onder de grond waarschijnlijk is (bijvoorbeeld goud). De allernieuwste digitale metaaldetectors beschikken over een voorwerpidentificatie in nummers. Dit betekend dat zodra u een voorwerp detecteert, er een nummer op uw  display verschijnt. Dit nummer geeft dan de waarschijnlijke voorwerpsoort weer. Voorwerpidentificatie in nummering is een zeer nauwkeurige vorm van voorwerpidentificatie gezien U hiermee ook specifieke objecten kunt leren herkennen. Bijvoorbeeld een Euromunt (nr. 76) of een Cola blikje (nr. 36) etc.

 

Pinpointers en de pinpointfunctie op uw metaaldetector

Een pinpointer is een handig hulpmiddel om naast uw metaaldetector te gebruiken voor de exacte plaatsbepaling van verborgen voorwerpen. Hierdoor kunt u de verborgen voorwerpen eenvoudiger localiseren en sneller opgraven. Er bestaan metaaldetectors met een ingebouwde pinpointfunctie  en er zijn professionele losse pinpointers verkrijgbaar zoals de “Garrett Pro-pointer AT” en de “Nokta Pointer pinpointer”. De ingebouwde pinpointfunctie op uw metaaldetector wordt vaak gebruikt om de locatie waar het object ligt zo exact mogelijk in te zoomen, zodat u minder grote gaten hoeft te graven. Heeft u regelmatig moeite om de kleine objecten op te graven? Dan is een losse pinpointer aan te bevelen. Deze beweegd u in het reeds door u gegraven gat waarna deze U exact zal aangeven waar het object ligt.

 

Heeft u rug- , nek-, en of schouderklachten?

In dit geval is het aan te bevelen een detector te kiezen die licht van gewicht is. De meeste nieuwe metaaldetectors zijn licht van gewicht en wegen iets meer dan 1 kilogram, maar let op, er bestaan ook metaaldetectors die vele malen zwaarder zijn. Metaaldetectors die een paar jaar geleden op de markt waren en nu nog wel veel tweedehands verkocht worden, wegen over het algemeen ook veel zwaarder dan de recente modellen. Gelukkig zijn er ook ergonomische hulpmiddelen verkrijgbaar voor uw metaaldetector, zoals bijvoorbeeld het gewichtsverdelingssysteem EZ Swing.

 


3D Bodemscanners en GPR Bodemradars


3D detectors zijn zeer professionele metaaldetectors die grote voorwerpen tot vele meters diep kunnen detecteren en waarmee u 3D scans van de bodem kunt maken. Deze systemen zijn er voor gemaakt om grote objecten tot bijvoorbeeld wel 4 of zelfs 10 meter diepte te kunnen detecteren. Naast alle metaalsoorten zoals goud, zilver en ijzer kunt u met deze apparatuur ook holle ruimten zoals tunnels, kelders, kamers en graven detecteren. 3D Bodemscanners en GPR Bodemradars geven de afwijkingen in de natuurlijke grondsoort weer. Deze apparatuur is zeer geschikt om bijvoorbeeld grote objecten en schatten tot op grote diepte op te sporen. De 3D scans kunt u zeer uitgebreid analyseren. Zo kunt u vaak de vorm van het object. de dimensies, de diameter, de voorwerpgrootte, de diepte en de materiaalsoort aflezen. Met een 3D detector kunt u kleine voorwerpen, zoals een enkele munt tot ongeveer maximaal 70 cm vinden. Deze detectors zijn vooral bedoeld voor het opsporen van grote objecten en schatten. Want grote voorwerpen kunnen tot vele meters diep gedetecteerd worden !

 

Het zoeken naar goud en goldnuggets met een gouddetector

Als we over het detecteren van goud spreken, kunnen we een onderscheid maken in natuurgoud en bewerkt goud. Onder natuurgoud verstaan we het goud wat zich vanuit de natuur in de bodem bevindt, zoals goldnuggets (goudstenen) en goudzand. Onder bewerkt goud verstaan we gouden sieraden, munten etc. Voor het detecteren van goud in het algemeen, is het altijd aan te raden een metaaldetector aan te schaffen met een hoge zoekfrequentie, zoals de Teknetics T2, de Garrett AT Gold of de Nokta Fors Gold.

Maar let op ! Niet elke metaaldetector is even geschikt voor het detecteren van natuurgoud.
Zo zijn metaaldetectors met een lagere zoekfrequentie minder geschikt en zijn de meeste geofysische 3D detectors niet in staat natuurlijk goud te detecteren.  Uiteraard kan een geofysische 3D detector wel bewerkt goud, zoals gouden sieraden vinden. Voor een advies op maat raden wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice.

 
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begrippenlijst Detectordirect Metaaldetectors

Een metaaldetector is een instrument om metalen voorwerpen op te sporen. Het maakt gebruik van het natuurkundige principe van elektromagnetische inductie en het ontstaan van wervelstromen.  

Ontstaan:
Reeds in 1881 maakte Alexander Graham Bell een eenvoudige metaaldetector om de kogel te vinden in het lichaam van de vermoorde president James Garfield. In 1931 kreeg Gerhard Fischer patent op een draagbare versie.

Toepassingen:

 1. Hobby: “metaaldetectie” is een hobby waarbij men zoekt naar metalen voorwerpen in de grond met behulp van een metaaldetector. Er zijn in Nederland ongeveer 40.000 mensen bezig met het uitoefenen van deze hobby: strandzoekers (voor sieraden en munten), akkerzoekers (voor oude antieke voorwerpen en munten) en militaire zoekers (insignes en dergelijke).
 2. Duiken: ook in de duikwereld is de detector een veelgebruikt apparaat voor onder andere het detecteren van wrakken.
 3. Beveiliging: een veel voorkomende toepassing van metaaldetectoren vindt men in de vorm van "poorten" in luchthavens en andere bewaakte gebouwen, waar de bezoeker door moet lopen en het bewakingspersoneel auditieve en visuele informatie krijgt over de gedetecteerde hoeveelheid metaal. Bij twijfel, of om de precieze plaats van het gedetecteerde metaal te vinden, gebruikt het bewakingspersoneel kleine draagbare versies
 4. Forensisch onderzoek: de recherche maakt veelvoudig gebruik van speciale crime scene metaaldetectors voor het opsporen van bewijsmateriaal op en om een plaats delict. (wapens, sieraden, sleutels e.d.).
 5. Gouddetectie: in Afrika en Zuid Amerika wordt met speciale goud detectors in woestijnlandschappen gezocht naar puur goud (goudstenen).
 6. Archeologisch: metaaldetectors zijn een veel gebruikt voorwerp bij officieel archeologisch onderzoek. Vaak wordt er gebruik gemaakt van professionele metaaldetectie apparatuur.
 7. Geofysisch onderzoek: een metaaldetector gekoppeld aan een Geofysisch 3D systeem brengt de ondergrond en ondergrondse constructies driedimensionaal in kaart op een computer display. Op deze bodemkaart, ook wel scan genoemd kunt u diverse objecten zoals metalen en holle ruimten (zoals kamers, graven, bunkers en grotten) zien liggen. Een object op de scan kan alvorens op te graven, geanalyseerd worden op diepte, vorm, afmetingen en dimensies. De onderzoeksdiepte varieert hierbij van enkele centimeters tot vele meters. (maximaal 40 meter).   
 8. Bodemonderzoek: door gemeenten / bouwbedrijven / aannemers wordt veelvoudig gebruik gemaakt van metaaldetectors op bouwterreinen e.d. voor het opsporen van putdeksels, leidingen en kabels e.d.
 9. Houtindustrie: door houtzagerijen wordt gebruik gemaakt van speciale metaaldetectors om metalen uit timmerhout te kunnen opsporen en verwijderen.
 10. Opsporing: particulieren maken vaak gebruik van een opsporingsdienst om verloren trouwringen, sieraden en huissleutels terug te vinden met een metaaldetector.

Begrippen>

 • Zoekspoel: een ronde / ovale schijf aan de onderkant van de metaaldetector.
 • Grondbalans: als er in de grond mineralen zitten zal het signaal van een metalen voorwerp gestoord worden door het magnetisch veld dat de grond zelf terug geeft. Hierdoor is het moeilijk te bepalen wat er onder de schotel ligt. Om de grond ontstoring te bepalen moet u de detector boven de grond houden, zonder voorwerpen onder de schotel, zodat alleen de grond het magnetisch veld van de detector ontvangt. De grond zal een magnetisch veld terug geven. Nu kunt u aan de hand van het signaal dat de detector geeft de grondbalans instellen. Bij de duurdere modellen gebeurd dit automatisch. Aan de hand van de grondbalans instelling zal de detector het magnetisch veld van de grond wegfilteren uit het veld dat het ontvangt tijdens het zoeken, zodat het voorwerp duidelijk herkenbaar is.
 • Notch: met deze functie is het mogelijk om een bepaalde metaalsoort of object te negeren of juist te accepteren. Als u kiest voor accepteren wordt alleen dit object/metaalsoort gedetecteerd en de rest afgewezen.  Kiest u voor negeren dan worden alle andere objecten gedetecteerd behalve het betreffende object/metaalsoort. Deze functie lijkt op de discriminatie functie, alleen deze is niet in staat 1 object uit te filteren en de notch wel. Bij de discriminatie functie worden alle objecten die in het ingestelde discriminatiegebied liggen afgewezen.
 • Sensitivity: gevoeligheidsinstelling van de metaaldetector

 

Facebook Twitter

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.